Louise Hay - Science of Mind

 

Louise Hay onder andere bekend van de best seller “Je kunt je leven helen”.
is een bijzondere vrouw, trainster, schrijfster en geeft lezingen over het onderwerp gedachtekracht.
In haar boek staat beschreven hoe je met gedachtekracht, de science of mind veranderingen in je leven kunt aan brengen. Wat voor kracht gedachten hebben en wat voor effect dit heeft op je leven.

In haar boek beschrijft ze haar levensweg en wat ze daarin heeft meegemaakt. Ze beschrijft dat ze zich al een tijdje niet goed voelde en een hele dikke opgezette buik had. Omdat ze wel wist wat het was wilde ze niet naar de dokter. Maar nadat de buik groeide en groeide besloot ze naar de dokter te gaan. Daar kreeg ze de diagnose kanker. Haar levensstijl die ze in haar dagelijks leven toepaste en waar ze lezingen en trainingen in gaf werd nu haar medicijn. Ze kwam erachter dat als je in je onbewustzijn nog zoveel oude trauma heb zitten dat je daar ziek van kunt worden. Deze oude onverwerkte gevoelens moet je opruimen. In haar boek staat beschreven hoe ze hiermee aan het werk is gegaan en hoe ze deze en andere traumatische ervaringen in haar leven heeft aangepakt, verwerkt en door ging met haar leven.

De filosofie van de Science of Mind gaat ervan uit dat alles bestaat uit energie. Energie staat weer in verbinding met andere energieën. Dit houdt in dat wij als mens energie zijn en alles om ons heen ook uit energie bestaat.
Stel je het universum voor, onze Melkweg, onze Planeet, en de individuele mens. Binnen het lichaam vind je de organen, de cellen, moleculen, dan atomen en als laatste energie. Alles is dus energie in bepaalde vorm.
Energie heeft een bepaalde frequentie/trilling. Als je dus iets uitzendt op een bepaalde frequentie dan kan je ook dingen ontvangen op bepaalde frequenties. Zie jezelf als een zend- en ontvangststation........
Als je hier vanuit gaat dan kun je dus invloed uitoefenen op de frequentie waar je op wilt, kunt of onbewust al bent.
Leer je eigen gedachten kennen. Wees bewust van wat je met je gedachten uitzendt, dan ben je je ook bewust van wat je terug krijgt…
Dit is de Science of mind, gedachtekracht.

Een aantal van haar uitspraken zijn:
"Je bent zelf verantwoordelijk voor je leven en de manier waarop je het invulling geeft".
“Het leven is heel eenvoudig: wat we geven, krijgen we terug.”
“Wat we over onszelf denken, wordt onze realiteit. What you give is what you get!”

Een paar voorbeelden van hoe mensen kunnen denken.
Als klein kind nemen wij de normen en waarden over die wij leren van onze ouders en omgeving. Zo leren wij vanuit de omgeving om je heen een beeld te vormen over hoe we ons behoren te gedragen en wat de juiste manier van leven is. Maar als velen van jou rolvoorbeelden een leven vol angst, verdriet, ellende, wrok en schuldgevoelens hebben, is dat wat je over kan nemen. Hierdoor krijg je een heleboel negatieve indrukken die jouw kijk op het leven vormen.
Als puber krijg je daarnaast nog eens met lichamelijke veranderingen te maken die stemmingen in je lichaam kunnen versterken.
Als volwassene heb je de druk van het presteren en het op eigen benen staan. Je bent geneigd om het leven te kopiëren zoals je bent opgegroeid en zal de gewoontes van thuis, in je eigen volwassen leven voort te zetten. Dit kan goed zijn maar het vervelende is dat je ook de negatieve en minder rooskleurige gewoontes van thuis gaat imiteren. Dit kunnen we onze ouders niet kwalijk nemen want ook zij hebben de gewoontes van thuis over genomen en zij ook weer van hun ouders. Hieruit blijkt dat we op deze manier alle minder goede gewoontes in leven houden omdat we niet beter weten.

Dit zijn voorbeelden die je vormen en de richtlijnen in je leven kunnen bepalen. Als je dit weet heb je de mogelijkheid om hier verandering in te brengen. En die keuze is aan jou. In het boek "Je kunt je leven helen" staat de filosofie van de Science of Mind door Louise Hay uitgebereid beschreven.

Louise Hay was een docent die les gaf aan de Science of Mind organisatie in Amerika. Ernst Holmes 1887-1960 is de oprichter van de Science of Mind en leerling van Hopkins die weer student was van P. Quimby, de vader van de New Thought (gedachtekracht) beweging 1802/1866.
De Science of Mind is de op één na grootste New Thought organisatie in de wereld, die met gedachtekracht werkt. De organisatie die het grootst is heet Unity. Beiden vallen ze zoals meerdere organisaties onder het overkoepelend orgaan die de INTA (International New Thought Alliance) heet en bestaat sinds 1914.


Ernest Holems

Zoals je ziet wordt er wereldwijd met gedachtekracht gewerkt. Wacht niet langer en ga het zelf gebruiken zodat je leven gaat lopen hoe dat je het zelf wenst.