Training in balans zijn

 

Waar wij naartoe werken is In balans zijn zowel mentaal, emotioneel als ook fysiek.
Dit doen we door:
Het verkrijgen of in stand houden van gezonde gedachten.
Het verkrijgen of in stand houden van een gezond lichaam.
Het leren luisteren naar onze eigen ik, je gevoel het weten waar je mee geboren bent.

Om dit te bereiken of te behouden heb je een bepaalde levensstijl nodig.
Wie droomt er niet van om gelukkig, gezond, rijk, energiek te zijn en alles te bereiken wat je wenst.

Het verkrijgen of in stand houden van gezonde gedachten doen we aan de hand van o.a. de filosofie van Louise Hay. Haar filosofie gaat over de invloed die gedachten hebben op je leven, en hoe je daar zelf invloed op kunt uitoefenen. Ze gaat ervan uit dat alles bestaat uit energie. Je hebt het Universum, onze Melkweg, onze Planeet, en de individuele mens. Binnen het lichaam vind je organen, die bestaan uit cellen, deze bestaan weer uit moleculen, die vervolgens uit atomen en uiteindelijk uit energie bestaan. Alles is dus energie in bepaalde vorm.
Energie heeft een bepaalde frequentie/trilling. Als je iets uitzendt op een bepaalde frequentie dan kan je ook dingen ontvangen met bepaalde frequenties. Zie jezelf als een zend- en ontvangststation….
Als je hier vanuit gaat dan kun je invloed uitoefenen op je lichaam en gebeurtenissen in je leven door de frequentie te veranderen.
Leer je eigen gedachten kennen. Wees bewust van wat je met je gedachten uitzendt, dan ben je je ook bewust van wat je terug krijgt......................

Om je te helpen het leven te creëren dat jij graag wilt hebben, geven wij trainingen.
Wat houdt dit in:
In de training leer je in praktische stappen je doel te bereiken.
Je onderzoekt waar je probleem of blokkade zit.
Je leert deze onder ogen te zien en ermee te werken.
Je leert je blokkades uit het verleden te verwerken.
Je leert in te zien wie je werkelijk bent.
Je gaat duidelijk krijgen wie je wilt zijn en hier een pad vooruitstippelen.
Je voert uit wat je wilt bereiken.
Als resultaat bereik je alles wat je wenst.

Het verkrijgen of in stand houden van een gezond lichaam
Om je lichamelijk gezond te voelen, kun je een aantal dingen doen:
- Zorg dat je geen zorgen of stress hebt want dat heeft invloed op je lichaam. (zie Meditatie)
- Je voeden met gezond eten. (zie Voeding)
- Oefeningen doen zodat je lichaam in goede conditie komt, lenig, soepel en ontspannen blijft.(zie Yoga)

Het leren luisteren naar onze geest / ziel, je eigen ik.
Daarmee bedoelen we het leren luisteren naar je eigen ik. Niet je ego, dat stemmetje wat overal doorheen kletst, maar kunnen luisteren door die drukke stroom van gedachten heen en luisteren naar wat je eigen ik voor antwoord geeft.

Je wilt je leven in balans krijgen maar daar moet je wel wat voor doen. Één lichtpuntje is dat wanneer je het op de rit hebt, alles zoveel makkelijker gaat. Mocht het een keer tegen zitten dan kan je hier veel makkelijker mee omgaan. “In balans zijn betekent leven als een rijk mens”.

Om dit alles te bereiken wordt je begeleid door een trainer. Een trainer is iemand die jou begeleidt, motiveert, mentaal ondersteunt, stimuleert om je eigen verantwoordelijkheden op je te nemen en om nieuwe en gezonde keuzes te maken, zodat je weer helemaal in evenwicht komt. Je gaat als het waren samen met je trainer op pad.

Voor meer informatie en/of aanmeldingen mail:
info@inbalanszijn.com in onderwerp "In Balans Zijn".
Voor prijzen en datums zie Agenda/Prijzen boven aan de webstite

Terug naar Trainingen